Czasopisma

Diabetologia Praktyczna

"Diabetologia Praktyczna" to kwartalnik o charakterze edukacyjnym redagowany i prowadzony przez ekspertów. Dotyczy wszystkich aspektów diabetologii, zarówno eksperymentalnej, klinicznej, jak i codziennej praktyki lekarskiej oraz aspektów społecznych. W każdym numerze publikowane są tłumaczenia prac oryginalnych, przeglądowych, opisy przypadków, rekomendacje kliniczne towarzystw naukowych, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji, ukazujące się w czasopiśmie "Clinical Diabetology". 

Clinical Diabetology

Clinical Diabetology is a bimonthly journal of scientific and educational profile, which was created by combining the scientific assumptions of Experimental and Clinical Diabetology (Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna) and practical aspects of Practical Diabetology (Diabetologia Praktyczna). It contains original and review articles, commentaries, reports from the congresses, letters to the Editor, interesting clinical cases and translations of articles from professional foreign periodicals.

Forum Zaburzeń Metabolicznych

Czasopismo edukacyjne Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości i Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, którego celem jest poszerzanie praktycznej wiedzy czytelników w zakresie chorób metabolicznych, czyli otyłości, zaburzeń lipidowych, cukrzycy i innych.